Politica de confidențialitate

• Colectarea datelor personale se face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu sunt prelucrate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale este adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi corecte și, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 • Toate datele personale sunt prelucrate și stocate într-o manieră ce asigură confidențialitatea și securitatea acestora;
 • Datele personale nu sunt distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor sau în scopul îndeplinirii unor obligații legale;